O projektu

Federalni fond za pomoć nastradalim od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH sredstva koja su odlukama Upravnog odbora doznačeno direktno općinama Unsko Sanskog kantona. Uplata fakture firmi CO WAMA po sporazumu sa Federalnim ministarstvom za raseljene osobe i izbjeglice broj UOF 01-44-141/14

Info

Donator: BiH
Implementator: Federalni fond za pomoć nastradalim od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH
Korisnici: Stanovnici Unsko Sanskog kantona

Status: Planira se
Početak: 4 September 2014
Kraj: 4 September 2014

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat

Drugi projekti u blizini

Podržano od: