O projektu

Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine pomoć za Bosanski Petrovac;  Odlukom 01-14-9/14 od 04.09.2014, sredstva za Bosanski Petrovac

Info

Donator: BiH
Implementator: Federalni Fond za pomoć nastadalim područjima od prirodne nesrece BiH
Korisnici: Stanovnici Bosanskog Petrovca

Status: Planira se
Početak: 14 September 2014
Kraj: 14 September 2014

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat. 

Komentar korisnika

Mileva Lončar

Poplave koje su pogodile Krnjeušu uzrokovale su mi veliku štetu koja je procijenjena na oko 10 hiljada maraka. Voda mi je potopila čitav donji sprat kuće i došla skoro do drugog sprata, pri čemu sam izgubila dio namještaja, a oštećeni su zidovi podovi, instalacije i slično. Također sam izgubila i usjeve te druga poljoprivredna dobra, kao i prateće objekte oko kuće. Kao pomoć sam preko općine Bosanski Petrovac iz Federalnog fonda dobila oko 1200KM, a od Crvenog križa oko 4100KM čime sam uspjela sanirati nastalu štetu i zadovoljna sam dobivenim.

Drugi projekti u blizini

Podržano od: