O projektu

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo-Direkcija Zenica donacija za Sejmenović Edhema, visina vode u stambenom objektu prilikom poplave iznosila 80cm. Tom prilikom načinjena je šteta na kuhinjskim elementima, podovima i zidovima. U trenutku obilaska komisije radovi na sanaciji su bili u toku. 

Info

Donator: BH Telecom
Implementator: BH TELECOM
Korisnici: Obitelj Sejmenović Edhema Općina Zenica

Status: Planira se
Početak: 18 July 2014
Kraj: 18 July 2014

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat. 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: