O projektu

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo-Direkcija Tuzla donacija za Karić Ševala, blizina stambenog objekta u neposrednoj blizini jezera Modrac, visina vode prilikom poplave iznosila je 1,6m, uništeno sve pto se nalazilo u objektu (namještaj , podovi, bijela tehnika i dr) Šteta je jednim dijelom sanirana od pomoći kolega Direkcije Tuzla jer je vlasnik srčani bolesnik. 

Info

Donator: BH Telecom
Implementator: BH TELECOM
Korisnici: Obitelj Karić Ševala

Status: Planira se
Početak: 18 July 2014
Kraj: 18 July 2014

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti,stepen realizacije nepoznat. 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: