O projektu

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo-Direkcija tuzla donacija za Bošnjić Seada , klizište većih razmjera zahvatilo je stambeni objekat sa okućnicom, Usljed djelovanja klizišta došlo je do većih oštećenja na objektu za stanovanje koji se jednim dijelom vidno nageo i ispucao. Došlo je do oštećenja bunara za vodu, hidro i kanalizacione mreže. Za samu donaciju klizišta neophodna je izgradnja ptpornih zidova, sanacija pokidane hidro-kanalijacione mreže te vraćanje u ravan nagetog stambenog objekata. 

Info

Donator: BH Telecom
Implementator: BH TELECOM
Korisnici: Obitelj Bošnjić Seada Općina Tuzla

Status: Planira se
Početak: 18 July 2014
Kraj: 18 July 2014

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat. 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: