O projektu

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo-Direkcija Zenica donacija za Hodžić Mehmedaliju, kojem je klizište većih razmjera zahvatilo u cijelosti stambeni objekat koji je bio vidno urušen te kao kakav bio neuslovan za dalji boravak. Sanaciju objekta i klizišta nije moguće uraditi. 

Info

Donator: BH Telecom
Implementator: BH TELECOM
Korisnici: Hodžić Mehmedalija Općina Zenica

Status: Planira se
Početak: 18 July 2014
Kraj: 18 July 2014

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat. 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: