O projektu

Izvještaj o poduzetim aktivnostima Vlade ZE-DO kantona I finansijskim sredstvima utrošenim na otklanjanje posljedica I sanaciju šteta uzrokovanih prirodnom nesrećom-poplavama iz maja-avgusta 2014.godine, Realizacija aktivnosti na otklanjanju posljedica poplava u ZE-DO kantonu Kantonalna uprava civilne zaštite ZE-DO kantona Obezbijedjenje pitke vode

Info

Donator: ZDK
Implementator: Kantonalna uprava civilne zaštite ZE-DO kantona
Korisnici: Stanovnici Zeničko Dobojskog kantona

Status: Planira se
Početak: 30 June 2014
Kraj: 30 June 2014

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat

Drugi projekti u blizini

Podržano od: