O projektu

Realizacija aktivnosti na otklanjanju posljedica poplava u ZE-DO kantonu, pomoć  Kantonalne uprave civilne zaštite Općini Tešanj

Info

Donator: ZDK
Implementator: Kantonalna uprava civilne zaštite ZE-DO kantona
Korisnici: Stanovnici Općine Tešanj

Status: Planira se
Početak: 30 June 2014
Kraj: 30 June 2014

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat. 

Komentar korisnika

Edina Hafizović

"Ja sam Edina Hafizović iz Šija. U mjesecu maju zadesile su nas poplave, a također u mjesecu avgustu kada nam je nanesena velika materijalna šteta. Od Fonda solidarnosti sam dobila sredstva koja su mi poslužila za adaptaciju objekta. Mada sam zadovoljna dobijenom pomoći, ona je nedovoljna s obzirom na visinu procijenjene štete. Također moram napomenuti da od opštine nismo dobili pomoć u oslobađanju od obaveza prema opštini."

Sead Ljevaković

"Ja sam Sead Ljevaković iz Trepča, opština Tešanj. U mjesecu maju 2014. godine doživio sam nesreću kada nam je klizište nanijelo veliku materijalnu štetu na porodičnoj kući i pomoćnom objektu. Od strane opštine sam dobio pomoć u visini od 5.000,00 KM kojom sam zadovoljan. Nadam se da će pomoći biti još, budući da sam u sanaciju kuće i pomoćnih zgrada uložio veći dio finansijskih sredstava."

Meho Muslija

"U mjesecu maju 2014. godine zadesila me nesreća kada je klizište oštetilo kuću i kada je načinjena totalna materijalna šteta. Od strane opštine Tešanj sam dobio pomoć u vrijednosti od 3.500,00 KM što smatram nedovoljnim, budući da objekat nije za stanovanje i predstavlja opasnost za ukućane."

Drugi projekti u blizini

Podržano od: