O projektu

Pomoć podrške aktivnostima deminiranja u Opštini Domaljevac Šamac i Brčko Distriktu

Info

Donator: Japan
Implementator: Ambasada Japana u BiH
Korisnici: Stanovnici Općine Domaljevac

Status: Planira se
Početak: 14 September 2014
Kraj: 14 September 2014

Novosti

Pomoć aktivnostima deminiranja Opština Domaljevac Samac i Brčko Distrikt. 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: