O projektu

Projekat nabavke kamiona za odvoz smeća, Opština Doboj Jug

Info

Donator: Japan
Implementator: Ambasada Japana u BiH
Korisnici: Stanovnici Općine Doboj Jug

Status: Planira se
Početak: 14 September 2014
Kraj: 14 September 2014

Novosti

Nabavka kamiona za odvoz smeća Opština Doboj Jug.

Drugi projekti u blizini

Podržano od: