O projektu

Projekat rekonsturkcije fiskulturne sale, Osnovna škola Šamac u Šamcu

Info

Donator: Japan
Implementator: Ambasada Japana u BiH
Korisnici: Stanovnici Općine Šamac

Status: Planira se
Početak: 14 September 2014
Kraj: 14 September 2014

Novosti

Rekonstrukcija fiskulturne sale Osnovna Škola "Šamac" u Šamcu.

Drugi projekti u blizini

Podržano od: