O projektu

Pomoć u sanaciji objekata oštećenih poplavama Grad Zenica za 37 porodica Implementator HO Merhamet MDD

Info

Donator: BiH
Implementator: HIA Hungarian Interchurch Aid Madjarska
Korisnici: 37 porodica Grad Zenica

Status: Planira se
Početak: 1 January 2015
Kraj: 1 April 2015

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti . 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: