O projektu

Nabavka i isporuka uglja za potrebe 40 domaćinstava u Žepču (tri tone uglja lignit-Stanari, komad) po domaćinstvu

Info

Donator: FOD
Implementator: Fond otvoreno društvo BiH
Korisnici: 40 domaćinstava Žepče

Status: Planira se
Početak: 17 October 2014
Kraj: 17 October 2014

Novosti

Nabavka ogrijeva je finansirana sredstvima Rezervnog fonda, koji je mreža Fondacija otvoreno društvo uspostavila sa ciljem brze reakcije na nepredviđene događaje i krize.

Drugi projekti u blizini

Podržano od: