O projektu

Rekonstrukcija tri alternativan puta ukupne dužine 13km (Žičara-Šerići, Topčić Polje-Bistrica, Topčić Polje-Starina; izrada drenaže na logakciji Izgrtine-Topčić Polje i sanacija naprstlina u tlu radi stabilizacije klizšta, izrada vodovoda za snabdjevanje dijela Topčić Polja i rekostrukcija vodovodne i kanalizacione mreže Topćić Plje-Izgrtine, čišćenje korita potoka i rijeka od napavina (drveća, korijenja i smeća) koje su nanijele bujice, na 5 lokacija (korito Starinske Rijeke, čišćenje potoka Baretnjak, Nemila-Orahovica (ušće Orahovičke rijeke), Bistričak-Starkuća, korito rijeke Bosna), isplaćeno je 146848,00 KM za privremeno radno angažovanje 182 osobe u stanju socijalne potrebe, koja su identifikovana od strane lokalnog centra za socijalni rad i lokalnog biroa za zapošljavanje Zenica. 

Info

Donator: FOD
Implementator: Fond otvoreno društvo BiH
Korisnici: Stanovnici Općine Zenica

Status: Planira se
Početak: 25 July 2014
Kraj: 4 December 2014

Novosti

Ukupna vrijedost izvedenih radova je bila 316970,55KM, od čega je 245 000KM obezbijedio Fond otvoreno društvo BiH, a 71 970,55KM grad Zenica. Radove je izveo Komgrad -ZE d.o.o. Zenica. Projekat "Pomoć u saniranju šteta izazvanih nastupanjem stanja prirodne nesreće u Zenici" je finansiran iz sredstava Rezervnog fonda, koji je mreža Fondacija otvorneo društvo uspostavila sa cijljem brze reakcije na nepredviđene događaje i krize. 

Drugi projekti u blizini

Podržano od: