O projektu

Finansijska pomoć općinama na Tuzlanskom kantonu za hitne intervencije u odgovoru na prirodnu nesrecu, Budžetna sredstva F BiH, pomoć za Općinu Gračanica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

Donator: TK
Implementator: Budžetska sredstva F BiH
Korisnici: Stanovnici Općine Gračanica

Status: Planira se
Početak: 17 May 2014
Kraj: 17 May 2014

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat.

Komentar korisnika

Brkićević Vehid, Lukavica, Gračanica

Brkičević Vehid, Lukavica, Gračanica:" U maju 2014 godine prilikom poplava i klizišta uništena nam je porodična kuća . Procijenjena je sto postotna šteta.Morali smo napustiti obejkat i iseliti se na novu lokaciju, pod zakup. Dobili smo pomoć u iznosu od 35700 za izgradnju novog objekta."

Drugi projekti u blizini

Podržano od: