O projektu

Pomoć poljoprivrednicima u Opštini Čelić kroz NGO United

Info

Donator: SAD, Švedska
Implementator: SAD i Švedska
Korisnici: 47 farmi

Status: Završen
Početak: 26 November 2014
Kraj: 20 April 2015

Novosti

Isporučeni materijali u upotrebi

Komentar korisnika

Mirsad Muminovič, predsjednik Udruženja

Posle poplava koje su pogodile naš kraj, aplicirali smo na projekat "Farma" koji finansira USAID. Odobren nam je projekat i na taj način su podržani proizvođaći jagodastog voča na prostoru općine Čelić. U pitanju su nasadi borovnica koji su uništeni u riječnom slivu, u 5 sela općine Čelić( Nahvioci, Brnjik, Vražići i Ratkovići) te nasadi oštećeni klizištima u G. Tuzli. Svi proizvođači su dobili sisteme za navodnjavanje, folije, filtere, sistem kap po kap i ostalo što je potrebno za nasade. Učešće korisnika donacije je bio u pripremi zemljišta, goriva, pesticida i sl.

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

O donatoru

+ Pročitaj više

Posjeti stranicu donatora

Drugi projekti u blizini

Podržano od: