O projektu

Sredstva koja su odlukama Upravnog odbora Fonda doznačena direktno na račun Posavskog kantona za mala i srednja preduzeća  03.11.2014 godine Odlukom 01-14-11/14

 

 

 

 

 

Info

Donator: BiH
Implementator: Federalni fond
Korisnici: 40 privrednih subjekata Općine Orašje

Status: Planira se
Početak: 3 November 2014
Kraj: 3 November 2014

Novosti

Sredstva isplaćena u cijelosti, stepen realizacije nepoznat.

Drugi projekti u blizini

Podržano od: